Takarbeten i Sollentuna

När det gäller taket är det den del av huset som utsätts för störst påfrestningar av väder och vind. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum se över slitage och isolering för att undvika fuktskador eller materiella slitage som i förlängningen i värsta fall kan leda till risker för gående på gatan.